Apr.22

March for Science

Today, I will participate in the March for Science, which will take place at Museumplein, Amsterdam. The Dutch Sociological Association (NSV) has launched an official statement, which I fully endorse. Apologies that this post is in Dutch:

De Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) ondersteunt de March for Science die op 22 april in Amsterdam en wereldwijd plaatsvindt. De NSV staat voor pluriforme en onpartijdige wetenschap die betrokken is bij de samenleving. De March for Science is een viering van de betekenis die wetenschap in een democratische samenleving kan spelen, in reactie op recente ontwikkelingen die de relatie tussen wetenschappelijke kennis enerzijds en politiek anderzijds op scherp stellen.
Anti-wetenschappelijke tendensen lijken groeiende en dat baart de NSV grote zorgen. De huidige politieke koers in onder andere de Verenigde Staten, Hongarije en Turkije bedreigt onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Ook in Nederland worden uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek steeds vaker afgedaan als “ook maar een mening” en ten onrechte tot een partijdige positie gereduceerd.
Met talloos veel anderen delen wij de opvatting dat onafhankelijke wetenschapsbeoefening een belangrijke bijdrage kan leveren aan een vreedzame, democratische en welvarende wereld. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en de vrije uitwisseling van informatie zijn van wezenlijk belang voor alle sectoren van de samenleving en kunnen bijdragen aan gefundeerd beleid .
Wij moedigen onze leden aan op 22 april mee te lopen in de March for Science en met ons het belang van vrije wetenschap te onderstrepen. De bijeenkomst start om 12.00 op het Museumplein in Amsterdam. Meer informatie via www.marchforscience.nl.

And a cartoon in Dutch from 3hoog/Fotostrips about the March for Science to wrap it all up:

Uncategorized